Přeskočit na obsah
Domů » Blog » Spolkové bydlení jako cesta z bytové krize?

Spolkové bydlení jako cesta z bytové krize?

Další příležitosti k vybudování spolkového bydlení se chce po vzoru západní Evropy chopit i Brno. Radní v lednu schválili záměr realizovat pilotní projekt spolkového bydlení, které by skupině aktivních občanů sdružených ve spolku umožnilo vybudovat za předem určených podmínek bytový dům na městském pozemku. Zastupitelé odhlasovali konkrétní soutěžní podmínky pro první spolkový dům, který by mohl vzniknout u Zábrdovického mostu.

„Spolkové bydlení je v zemích západní Evropy oblíbenou formou výstavby dostupných bytů. Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích spolkové bydlení označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a tedy byty jsou pořízeny za nákladové ceny, bez marže developerů. A právě první pilotní projekt spolkového bydlení nyní zahajujeme v Brně a otevíráme možnost přihlášek uchazečů o tento projekt. Na rozdíl od družstevního bydlení, které v Brně také připravujeme, je v baugruppe menší zapojení města a mnohem více práce pro zájemce o tuto formu bydlení. Zatímco u družstevního bydlení, kde město poskytne nejen pozemek, ale zajistí projekt včetně všech povolení, tak u baugruppe město poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí pro spolek zájemců právo stavby a spolek si budovu sám vyprojektuje a postaví. To je také důvod, proč zatímco pro družstevní výstavbu chystá město v šesti lokalitách masivní výstavbu, tak baugruppe zatím rozjíždíme v pilotním projektu jen na jedné lokalitě. Chceme zjistit zájem Brňáků o takovou formu výstavby. Pokud bude zájem, tak není problém tímto modelem rozjet výstavbu i v dalších lokalitách,“ vysvětlil náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Spolkové bydlení spočívá v tom, že město vytipuje vhodný pozemek a nabídne ho k výstavbě. Lidé, kteří o to budou mít zájem a splní stanovená kritéria (věk 18–45 let, trestní bezúhonnost, bez dluhů vůči městu, nevlastnící nemovitost určenou k bydlení apod.), se sdruží ve spolek a vytvoří v souladu s parametry danými městem projekt. Město pak jeden z projektů vybere a spolek na základě smlouvy získá nemovité právo stavby – tedy bude mu umožněno, aby na městském pozemku postavil navržený dům a ten pak po 99 let využíval. Financování stavby i následného provozu domu je plně zodpovědností spolku. Po 99 letech budou vlastnické vztahy vyřešeny v souladu se zákonem. „Vytipovali jsme zatím jeden stavební pozemek, a to v bezprostřední blízkosti připravované nové městské čtvrti Nová Zbrojovka, tedy v lokalitě, která nyní sice nevypadá nijak vábně, ale v blízké budoucnosti se promění ve vyhledávanou lokalitu pro bydlení,“ dodal Jiří Oliva.

První spolkový dům by mohl vzniknout v proluce Cejl 123. Na tomto pozemku mohou po změně územního plánu vzniknout byty o čisté podlahové ploše 535,5 m2 (pro představu je to například kombinace 6 pětatřicetimetrových garsonek a více než 50metrových 2 + kk). Zastupitelé dnes schválili soutěžní podmínky, podle kterých bude vybrán konkrétní spolek. Hlavní roli bude hrát kvalita návrhu (80 %), která zahrnuje vedle prostorového řešení i otázku trvalé udržitelnosti. Ekonomická stránka projektu bude mít při posuzování porotou vliv ze zbylých 20 %. „Od 15. 4. poběží půlroční lhůta, ve které se zájemci mohou do projektu hlásit – všechny podrobnosti budou uvedeny na webu o městském bydlení www.bydleni.brno.cz,“ doplnil Jiří Oliva.

Koncept spolkového bydlení v České republice zatím není běžný, na rozdíl od západní Evropy, kde jej znají pod názvem baugruppe. Funguje například v Berlíně, Hamburku, Freiburgu, kromě Německa také třeba ve Švýcarsku nebo v Dánsku.

Zdroj: Web Brno Today