Přeskočit na obsah

Jsem družstevník

Informace ohledně práv a povinností členů bytového družstva.

Jsme bytové družstvo

Objevte výhody členství v rámci Asociace bytových družstev České republiky

Schodiště bytového domu
O nás

Asociace bytových družstev České republiky

Účelem Asociace bytových družstev ČR je podpora stávajících i nově vzniklých či vznikajících bytových družstev a poskytování odborné pomoci bytovým družstvům. A to při řešení právní, technické či ekonomické problematiky související se správou bytového fondu a obecně činností bytových družstev. Dále také osvětová činnost zaměřená na podporu rozvoje družstevního bydlení a rozšiřování znalostí o výhodách družstevního bydlení široké veřejnost. Zajišťujeme i vzdělávání a výměnu know-how našich členů.

Konzultační činnost
Vzdělávací akce
Osvěta ohledně družstevního bydlení

Mějte náskok před ostatními

Přihlašte se k odběru pravidelného e-mailového newsletteru ze světa družstevního bydlení.

Asociace bytových družstev České republiky

Co nám členství přinese?

Právní poradna

Máte k dispozici právní experty pro řešení všech situací spojených s běžným chodem bytového družstva

Finanční konzultace

Bezplatné poradenství v oblasti financí specializované pro specifické potřeby SVJ a BD subjektů

Technické know-how

Sdílení zkušeností a poznatků při plánování rekonstrukcí a řešení havarijních stavů při správě bytových domů

Družstvo není přežitek

Po letech stagnace začíná družstevní bydlení opět získávat na popularitě.  Věříme, že družstevní výstavba je dobrou možností jak překonat současnou krizi bydlení a umožnit vlastní bydlení zejména mladým lidem, kteří si ho nyní často nemohou dovolit. Družstva nejsou reliktem minulosti.
Naopak jsme přesvědčeni, že právě moderní technologie, které zásadním způsobem proměňují možnosti zadávání zakázek, jejich kontroly, způsoby sdružování, komunikace a hlasování lidí a možnosti financování realitních projektů, umožní výrazný rozvoj a nárůst družstevní výstavby.

Skleněná okna budovy