Přeskočit na obsah

O nás

Zajišťujeme komplexní podporu našim členům

Bytová družstva jako efektivní nástroj pro správu majetku

Účelem spolku je podpora stávajících i nově vzniklých či vznikajících bytových družstev a poskytování odborné pomoci bytovým družstvům při řešení právní, technické či ekonomické problematiky související se správou bytového fondu a obecně činností bytových družstev a dále osvětová činnost zaměřená na podporu rozvoje družstevního bydlení a rozšiřování znalostí o výhodách družstevního bydlení široké veřejnosti včetně vzdělávání a zaštítění výměny know-how členů.